کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن The Wasted Lands | WAL

   مشخصات توکن
نام ICOThe Wasted Lands
نمادWAL
تاریخ شروعآذر 26, 1400
تاریخ پایانآذر 27, 1400
هدف$95000
فاز- مرحلهIDO
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

The Wasted Lands is a Puzzle-RPG-Strategy game.