کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن The Dapp List | WISE

   مشخصات توکن
نام ICOThe Dapp List
نمادWISE
تاریخ شروعخرداد 07, 1400
تاریخ پایان--
هدف$200000
فاز- مرحلهIDO
توکن اولیه | صرافی علی بابا
زمان پایان
ناشناس

The Dapp List is manifesting a Multichain Ecosystem for Curating the Web3 Adoption. It does this by eradicating centralized authority, supporting developers, and offering a safe space for users to explore and engage with the dapps.

Formulating this vision, we provide a set of modules that include
1. Explore - Dapp store governed by the community.
2. BUIDL - Launchpad for devs.
3. Invest - We are the connectors between devs, users & investors.