کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Stratos | STOS

   مشخصات توکن
نام ICOStratos
نمادSTOS
تاریخ شروعخرداد 07, 1400
تاریخ پایانخرداد 08, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 3 سال

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustless, traceability, verifiability, privacy and etc.

Stratos is best positioned to support data storage and adoption for developers and users in this ever-expanding digital economy. Stratos strives to make decentralized data adoption easier for the blockchain industry and Web 3.0.

Self-Reported TagsHybrid - PoS & PoW & PoTMediaDistributed ComputingData ProvenancePrivacyFilesharingEntertainmentIoTScalingVideoWalletEthereum EcosystemCosmosStorageMetaversePolkastarterFenbushi Capital Portfolio
IDO Ended
نام ICOStratos
نمادSTOS
تاریخ شروعخرداد 07, 1400
تاریخ پایان--
هدف$300000

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب