مشخصات توکن
نام ICOStockchain
نماد ICOSCC
تاریخ شروعاسفند 25 1396
تاریخ پایاناسفند 28 1396
کشورSingapore
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

IPF Cross-platform and High-performance Client Terminal

[custom-twitter-feeds screenname="StockChain_Ltd"]
قیمت1 SCC = 0.00002 ETH فروش10,000,000,000 نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیعN/A مطرح شده$2,693,450
Soft CapN/A Hard Cap30,000 ETH