کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن SPACE SIP | SIP

   مشخصات توکن
نام ICOSPACE SIP
نمادSIP
تاریخ شروعآبان 07, 1400
تاریخ پایانآبان 08, 1400
هدف$230000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Space SIP is a blockchain-based game that revolves around collecting, upgrading and crafting powerful spaceships. The player can also fight other players in battles using these items for better rewards than before!

Website
Explorer
Community
Chat
Twitter
Seed Sale Ended
نام ICOSPACE SIP
نمادSIP
تاریخ شروعمهر 28, 1400
تاریخ پایانمهر 29, 1400
هدفTBA

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب