مشخصات توکن
نام ICOSmartGenie.io
نماد ICOSMAG
تاریخ شروعدی 25 1396
تاریخ پایانفروردین 26 1397
کشورGermany
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

Early Access
As an investor of our ICO, you have the ability to access the beta version of applications and test them before they are released.

CEO & CO-FOUNDER
CFO, CO-FOUNDER
CTO, CO-FOUNDER
[custom-twitter-feeds screenname="SmartGenie_io"]
قیمت1SMAG = 1.00 USD فروشN/A نحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاری0.10 ETH توزیع80% مطرح شدهUnknown
Soft Cap500000 USD Hard Cap30000000 USD