مشخصات توکن
نام ICOsavedroid
نماد ICOSVD
تاریخ شروعبهمن 20 1396
تاریخ پایاناسفند 18 1396
کشورGermany
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

Our Vision: "Cryptocurrencies for Everyone!"

Founder & COO
Founder & CTO
Chief Data Officer
[custom-twitter-feeds screenname="savedroidag"]
قیمت1 EUR = 100 SVD فروش6,000,000,000 نحوه پرداختEUR, USD, BTC, ETH
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع60% مطرح شده$4,345,948
Soft Cap50 000 000 SVD Hard Cap10 000 000 000 SVD