کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Saito | SAITO

   مشخصات توکن
نام ICOSaito
نمادSAITO
تاریخ شروعخرداد 07, 1400
تاریخ پایانخرداد 08, 1400
هدف$48650
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 3 سال

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

Website
Website
Whitepaper
Explorer
Explorer
Explorer
Source Code
Community
Chat
Announcement
Twitter
IDO Ended
نام ICOSaito
نمادSAITO
تاریخ شروعاردیبهشت 02, 1400
تاریخ پایاناردیبهشت 03, 1400
هدف$400000