مشخصات توکن
نام ICORefereum
نماد ICORFR
تاریخ شروعبهمن 23 1396
تاریخ پایاناسفند 21 1396
کشورUSA
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

Pioneering Blockchain in the Game Industry

[custom-twitter-feeds screenname="refereum"]
قیمت0.01 USD فروش2,500,000,000 نحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع50% مطرح شده$40,000,00040,000.00000000 ETH
Soft CapN/A Hard CapN/A