کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن ReBaked | BAKED

   مشخصات توکن
نام ICOreBaked
نمادBAKED
تاریخ شروعآبان 03, 1400
تاریخ پایانآبان 04, 1400
هدف$80000
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

What is reBaked?

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

reBaked Products?

RBKD PRODUCTS ✴️

[RBKD PIONEERS:](https://www.rebaked.com/rebaked-pioneer/) A reverse launchpad that leverages independent knowledge works to design, launch, and scale Web 3.0 Projects. We have re-designed the launchpad experience for early-stage Web 3.0 Projects to solicit skills from a community of experts, which enables projects to build strong foundations.

[RBKD BUILD: ](https://www.rebaked.com/rebaked-build/)Truly decentralized grant governance and DAO payroll which incorporates the concepts of Minimum Guaranteed Payment & Bonus Payment (the later is usually bigger) -Rewards are offered based on tri-party feedback input: From other collaborators, from the project team, from reBaked observers

[RBKD CrowdHack:](https://www.rebaked.com/rebaked-crowdhack/) An advanced hackathon platform, with the ability to integrate any Web 3.0 coin as base currency, with escrow smart-contract functions to preserve confidence for the delivery of promised rewards. In comparison to other hackathon platforms, CrowdHack is the only platform enabling feedback by a decentralized community based on the funds hosted by a particular wallet.
CrowdHack has an integrated discovery system identifying similar or identical solutions from other platforms, to guarantee uniqueness of the submitted solution, eliminating duplicated entries.

[RBKD PLAYSHARE: ](https://www.rebaked.com/rebaked-playshare/)Providing an in-game revenue sharing mechanism for Play 2 Earn games- allowing metaverse asset owners to accumulate passive income, and players to start without upfront inves

[reBaked Tokenomics](https://medium.com/rebakedinc/rebaked-tokenomics-setting-expectations-for-a-community-driven-growth-583778063569?source=collection_home---4------0-----------------------)

Learn more about reBaked Products:
https://medium.com/rebakedinc/are-you-ready-a-new-generation-of-web-3-projects-built-on-rebaked-set-to-succeed-63957a50ca06

Play2Earn Launchpad coming soon on reBaked: https://medium.com/rebakedinc/play2earn-launchpad-coming-soon-on-playshare-powered-by-rebaked-b849d6b8e6df

Website
Explorer
Source Code
Community
Chat
Chat
Twitter
Self-Reported TagsMarketplacePlatformCrowdfundingCrowdsourcingGamingEthereum EcosystemSocial TokenSocial MoneyGovernanceLaunchpadGenpadPolygon EcosystemPlay To EarnWeb3Near Protocol Ecosystem
IDO Ended
نام ICOreBaked
نمادBAKED
تاریخ شروعآبان 01, 1400
تاریخ پایان--
هدف$50000

IDO Ended
نام ICOreBaked
نمادBAKED
تاریخ شروعمهر 30, 1400
تاریخ پایانآبان 01, 1400
هدف$102000