مشخصات توکن
نام ICOPikcioChain
نماد ICOPKC
تاریخ شروعاسفند 26 1396
تاریخ پایانفروردین 11 1397
کشورSwitzerland
پلتفرمNEO
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

Pikcio ​has ​been ​designed ​to ​store, ​secure, ​verify ​and ​certify ​data ​while ​ensuring ​the ​data source ​retains ​full ​control ​of ​their ​information ​at ​all ​times. ​Pikcio ​lets ​the ​user ​choose ​how ​to share ​their ​data, ​who ​to ​share ​it ​with, ​while ​also ​providing ​them ​with ​the ​opportunity ​to ​be paid ​for ​its ​use.

Co-Founder, CTO
Co-Founder, Research
[custom-twitter-feeds screenname="pikciochainpkc"]
قیمت0.34 USD فروش36,009,615 نحوه پرداختETH, NEO
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع43,4% مطرح شده$12,269,958
Soft CapN/A Hard Cap30000000 USD