مشخصات توکن
نام ICOPersona
نماد ICOPRS
تاریخ شروعدی 12 1396
تاریخ پایاناسفند 05 1396
کشورN/A
پلتفرمSeparate blockchai
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

The main goals of Persona are:

[custom-twitter-feeds screenname="PersonaIam"]
قیمت1 PRS = 0.2 USD فروشN/A نحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیعN/A مطرح شده$1,734,799
Soft CapN/A Hard CapN/A