کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Paribus | PBX

   مشخصات توکن
نام ICOParibus
نمادPBX
تاریخ شروعشهریور 05, 1400
تاریخ پایانشهریور 05, 1400
هدف$150000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

A cross-chain borrowing and lending protocol for NFTs, liquidity positions, and synthetic assets, powered by the Cardano blockchain.

Website
Whitepaper
Explorer
Chat
Twitter