کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Opulous | OPUL

   مشخصات توکن
نام ICOOpulous
نمادOPUL
تاریخ شروعتیر 09, 1400
تاریخ پایانتیر 10, 1400
هدف$750000
فاز- مرحلهICO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 3 سال

Opulous is the first peer-to-peer Decentralised Finance platform backed by real world assets.

Website
Explorer
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsCollectibles & NFTsNFTb Launchpad
IDO Ended
نام ICOOpulous
نمادOPUL
تاریخ شروعخرداد 21, 1400
تاریخ پایانخرداد 25, 1400
هدف$800000