مشخصات توکن
نام ICONode
نماد ICONODE
تاریخ شروعبهمن 26 1396
تاریخ پایانفروردین 26 1397
کشورLatvia
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

There is two fundamentally different schemes are being explored and improved upon by our scientists:

[custom-twitter-feeds screenname="nodepower_eu"]
قیمت1.00 USD فروش9,250,000 نحوه پرداختETH, BTC
حداقل سرمایه گذاری10 USD توزیع55% مطرح شده$1,149,220
Soft Cap1,000,000 USD Hard Cap10,000,000 USD