مشخصات توکن
نام ICOMXC
نماد ICOMXC
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورN/A
پلتفرمEthereum
توکن اولیه | صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
زمان ICO
نامشخص

The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactions.

[custom-twitter-feeds screenname="MXCfoundation"]
قیمت0.0000 USDفروش266,496,580نحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/Aتوزیع10%مطرح شدهN/A
Soft Cap10,000,000 USDHard Cap24,000,000 USD