کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Mozik | MOZ

   مشخصات توکن
نام ICOMozik
نمادMOZ
تاریخ شروعخرداد 17, 1400
تاریخ پایان--
هدف$180000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
زمان پایان
ناشناس

Mozik is a decentralized music NFT platform that facilitates direct transactions between artists and fans, enabling everyone to distribute and monetize any music and celebrity related NFTs.

MOZ is the native utility token for:
* Fees for processing transactions and storing content.
* Staking to unlock features like participation to exclusive music events and access to purchase limited edition NFTs
* Participating in protocol governance voting.

Whitepaper
Explorer
Explorer
Chat
Twitter
IDO Ended
نام ICOMozik
نمادMOZ
تاریخ شروعخرداد 16, 1400
تاریخ پایان--
هدف$100000

IDO Ended
نام ICOMozik
نمادMOZ
تاریخ شروعاردیبهشت 30, 1400
تاریخ پایاناردیبهشت 30, 1400
هدف$100000

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب