کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Money Plant Token | MPT

   مشخصات توکن
نام ICOMoney Plant Token
نمادMPT
تاریخ شروعشهریور 08, 1400
تاریخ پایانشهریور 08, 1400
هدف$1000000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Money Plant Token describes itself as an intelligent agriculture infrastructure that leverages private development and public R&D.

Explorer
Explorer
Explorer
Source Code
Community
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsTRON Ecosystem

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب