مشخصات توکن
نام ICOMoms Avenue
نماد ICON/A
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورN/A
پلتفرمN/A
توکن اولیه | صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
زمان ICO
نامشخص

N/A

[custom-twitter-feeds hashtag="#Moms Avenue"]
قیمتN/AفروشN/Aنحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/AتوزیعN/Aمطرح شدهN/A
Soft CapN/AHard CapN/A