مشخصات توکن
نام ICOMining now
نماد ICOMNW
تاریخ شروعآذر 14 1396
تاریخ پایاناسفند 09 1396
کشورBulgaria
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

The key difference between "Mining Now!" project and similar offers that already exist on the market, are:

Founder and CEO
CEO of AA!LAB
[custom-twitter-feeds hashtag="#Mining now"]
قیمت11.40 USD فروش3,600,000 نحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیعN/A مطرح شده$4,264,750
Soft CapN/A Hard CapN/A