کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Metapad | MPD

   مشخصات توکن
نام ICOMetapad
نمادMPD
تاریخ شروعآذر 19, 1400
تاریخ پایانآذر 29, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

The MetaPad is a decentralized platform for fundrising and launching game projects on the metaverse ecosystem.
MetaPad will help crypto game projects with token distribution, NFT and developing.
We enable game projects move from old industries to the crypto metaverse ecosystem

Explorer
Community
Chat
Chat
Twitter
Self-Reported TagsLaunchpadMetaversePlay To EarnGaming Guild
Private Sale Ended
نام ICOMetapad
نمادMPD
تاریخ شروعآذر 10, 1400
تاریخ پایانآذر 19, 1400
هدفTBA