کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Meta Spatial | SPAT

   مشخصات توکن
نام ICOMeta Spatial
نمادSPAT
تاریخ شروعآبان 14, 1400
تاریخ پایانآبان 14, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Meta Spatial is a virtual super universe (Metaverse) comprising a variety of infinite spaces. Thanks to modern technologies development associated with virtual reality, Meta Spatial aims to create factual Metaverse spaces. Meta Spatial is a Metaverse platform to create an incubator for the future startups in the field of Metaverse spaces establishment related to Entertainment, Application, Art, etc. Meta Spatial acts as the Pioneer to provide a new-generation of technology that embodies humans into the virtual environment and creates a new technology dimension that is Metaverse dimension.

Explorer
Source Code
Community
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsArtMarketplacePlatformVR/ARCollectibles & NFTsGamingEntertainmentDAOBinance Smart Chain Ecosystem

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب