کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Larix | LARIX

   مشخصات توکن
نام ICOLarix
نمادLARIX
تاریخ شروعشهریور 25, 1400
تاریخ پایانشهریور 26, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهSolana
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Larix is the ultimate lending gateway on Solana, adopted a dynamic interest rate model and created more capital-efficient risk management pools, as such a broad selection of collateral types, crypto tokens, stablecoins, synthetic assets, NFTs, and other kind of assets (account receivables, invoices, mortgages, etc.) can be fully utilized in a safe way. Furthermore, the rewarding system based on a delicately designed token economy enables continuous incentive allocation to boost demands. All VALUABLE assets could be accepted by Larix.

IEO Ended
نام ICOLarix
نمادLARIX
تاریخ شروعشهریور 25, 1400
تاریخ پایانشهریور 26, 1400
هدف$100000

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب