کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Kalata | KALA

   مشخصات توکن
نام ICOKalata
نمادKALA
تاریخ شروعمرداد 16, 1400
تاریخ پایانمرداد 20, 1400
هدف$300000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Kalata Protocol is a DeFi platform supported by the peer-to-pool engine where virtually any asset can be traded, whether it’s stock, Commodity, or any derivatives.
The system reads in stocks, commodities asset prices via a decentralized price, collateral. Issuers lock up collateral as collateral, and if asset values rise above the collateral threshold, the collateral is liquidated to ensure the solvency of the system.

Whitepaper
Explorer
Source Code
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsPlatformDeFiDerivativesDAODAppYield FarmingBinance Smart Chain EcosystemDEX
Private Sale Ended
نام ICOKalata
نمادKALA
تاریخ شروعتیر 29, 1400
تاریخ پایانمرداد 07, 1400
هدف$500000

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب