مشخصات توکن
نام ICOK-Systems
نماد ICOKSYS
تاریخ شروعشهریور ۱۵, ۱۳۹۷
تاریخ پایاندی ۱۰, ۱۳۹۷
کشورUK
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی ارز دیجیتال علی بابا
پایان
۳ سال پیش

What is the KSYS Token and how is it related to K Systems LTD?

Advisor - UX Designer
Advisor - Customer Relations Manager
Advisor - ISO 9001 Aerospace Quality Engineer
[custom-twitter-feeds screenname="ksystemsio"]
قیمت۰.۰۴۶۰ USD فروش۳۲,۰۰۰,۰۰۰ نحوه پرداختETH, KICK
حداقل سرمایه گذاری۰.۰۵ ETH توزیع۸۰% مطرح شدهUnknown
Soft Cap۱,۰۰۰ ETH Hard Cap۶,۰۰۰ ETH

۵/۵ (۱ نظر)