مشخصات توکن
نام ICOJOYSO
نماد ICOJOY
تاریخ شروعاسفند 10 1396
تاریخ پایانفروردین 02 1397
کشورSeychelles
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

JOYSO suggests a hybrid design for token trading, combining the advantages of a centralized exchange - fast and fully-featured - with the advantages of a decentralized exchange - improved security and privacy.

[custom-twitter-feeds screenname="joyso_io"]
قیمت1 JOY = 0.0001 ETH فروش100,000,000 نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع50% مطرح شده$3,818,880
Soft CapN/A Hard CapN/A