مشخصات توکن
نام ICODST
نماد ICODST
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورSingapore
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی ارز دیجیتال علی بابا
زمان ICO
نامشخص

DST Ecosystem Model

Chief Executive Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operating Officer
[custom-twitter-feeds screenname="DST_io"]
قیمت۱ DST = 0.0006 ETH فروش۷۰,۰۰۰ نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاری۱ ETH توزیع۱۲.۸۴% مطرح شدهN/A
Soft CapN/A Hard CapN/A

۰/۵ (۰ نظر)