کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Drops Ownership Power | DOP

   مشخصات توکن
نام ICODrops Ownership Power
نمادDOP
تاریخ شروعاردیبهشت 31, 1400
تاریخ پایانخرداد 01, 1400
هدف$200000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 3 سال

## What Is Drops** **(DOP)?

Drops is a platform that brings decentralized finance ([DeFi](https://coinmarketcap.com/defi/)) infrastructure to non-fungible tokens ([NFTs](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/non-fungible-token)), providing essential utility to unused NFT assets.

The developers’ aim is to merge NFTs and DeFi, creating a platform that focuses on NFT assets and their use; it is built on the second-layer scaling solution Polygon. Drops users can use their NFT assets to receive trustless loans and [yield farm](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/yield-farming), thereby reducing the opportunity cost of long-term storage.

The platform is developed by the Node Runners team. Drops directly connects digital art collectors with art creators. The platform will host limited-edition artwork releases that users can take part in via a raffle. The mechanism ensures fair competition and increases accessibility. Everyone is able to view the artworks, but in order to purchase one, a user has to take part in a raffle.

Drops was first announced in February 2021. In early May 2021, the platform announced the end of its private funding round, having secured nearly $1 million from private investors such as Axia8 Ventures, AU21, Bitscale Capital, D64 Ventures, Blocksync, Drops Ventures, Genblock and X21.

Besides Polygon, Drops’ other strategic partners include Polkastarter, Quantstamp, 0xb1, Biconomy, Kyros Ventures, PetRock Capital and Blockstar Technologies Inc.

## Who Are the Founders of Drops?

Drops was founded by Darius Kozlovskis. He is also the founder and CTO of Vizituentr, and, formerly, a director of ICO Bulls. Kozlovskis has seven years of experience as a developer and product manager.

His co-founder Nikita Ufimcev has banking and finance background, having previously worked for Morgan Stanley and Goldman Sachs. Since 2016 he has been an active entrepreneur, having joined crypto space back in 2017 as a business developer.

## What Makes Drops (DOP) Unique?

The creators of Drops have set out with a goal of building an infrastructure that will preserve the value of NFTs in the long term and allow users to generate income from their non-fungible assets. To achieve this, Drops offers DeFi solutions that allow holders to fractionalize NFTs, obtain trustless loans and earn yield.

Drops integrates NFT assets with the DeFi ecosystem by using the dNFT fractionalization protocol. It combines NFT assets and converts them into [ERC-20](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/erc-20) tokens.

With dNFTs, users can access fungible liquidity backed by NFT assets, borrow cryptocurrency using dNFT tokens as collateral, and profit from assets by participating in real crop growing strategies via dNFT vaults.

In the future, the platform plans to accept governance tokens of major NFT projects as collateral in order to give users more opportunities.

#### Related Pages:

Read about [Polkastarter](https://coinmarketcap.com/currencies/polkastarter/) and [Polygon](https://coinmarketcap.com/currencies/polygon/).

Read about [Node Runners](https://coinmarketcap.com/currencies/node-runners/), an NFT-based game from the creators of Drops.

Learn more about NFTs with [CMC Alexandria](https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-is-a-non-fungible-token-nft).

Get the latest crypto news from the [CoinMarketCap blog](https://coinmarketcap.com/alexandria/categories/blog).

## How Many Drops** **(DOP) Coins Are There in Circulation?

DOP is the utility token of the Drops’ ecosystem and acts as the primary method for buying and selling NFTs. DOP is used to pay out both liquidity mining rewards and cashback for purchases made on the platform. Users can stake DOP tokens to earn non-transferable coupons called “dPoints.” Furthermore, users have the right to vote on the collection and distribution of DOP, and, in the near future, DOP will be involved in participation in NFT raffles.

The DOP token is the core of the entire ecosystem. It is used to manage the main functionality of the Drops platform, including the loan protocol and fractionalization pools. Together with the original Node Runners ([NDR](https://coinmarketcap.com/currencies/node-runners/)) token, DOP will be used in a hybrid governance model.

The public launch of the DOP token will take place on May 21. An initial dex offering ([IDO](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/initial-dex-offering)) will occur on [Polkastarter](https://coinmarketcap.com/currencies/polkastarter/). $200,000 of DOP will be available through the sale of 333,333 tokens at an IDO price of $0.60 per token.

During the token generation event (TGE), about 1.4 million tokens will go into circulation, out of a total supply of 15 million DOP. The distribution of tokens is as follows: 10% to the team, 69.12% to the foundation, 2% to the advisors, 16.66% to the private sale and 2.22% to the public sale.

## How Is the Drops Network Secured?

The platform is built on the Ethereum Virtual Machine ([EVM](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/ethereum-virtual-machine-evm)) and Polygon network. DOP tokens are secured by their parent blockchain, which is Ethereum. Drops also supports second-layer Polygon scaling to facilitate transactions, which uses a network of proof-of-stake ([PoS](https://coinmarketcap.com/alexandria/article/proof-of-work-vs-proof-of-stake)) validators to secure assets.

Drops’ loan protocol is based on Compound Finance [smart contracts](https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/smart-contract), allowing users to generate yield from NFTs while creating trustless loan solutions with NFTs as collateral.

## Where Can You Buy Drops** **(DOP)?

As of May 2021, the DOP token is not listed for trading on any exchanges.

Stay up-to-date with the CMC [crypto calendar](https://coinmarketcap.com/events/).

Check our [detailed guide](https://coinmarketcap.com/how-to-buy-bitcoin/) on how to buy Bitcoin and other cryptocurrencies.

Website
Whitepaper
Explorer
Explorer
Chat
Twitter