کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن DeMon Token | DMZ

   مشخصات توکن
نام ICODeMon Token
نمادDMZ
تاریخ شروعشهریور 15, 1400
تاریخ پایانشهریور 16, 1400
هدف$1200000
فاز- مرحلهSeed Sale
پلتفرم - شبکهZilliqa
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

DeMons is a decentralised collectible NFT universe spawned from the Zilliqa blockchain.

Self-Reported TagsArtMarketplaceCollectibles & NFTsDeFiGamingStaking