کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Diviner Protocol | DPT

   مشخصات توکن
نام ICODiviner Protocol
نمادDPT
تاریخ شروعآذر 05, 1400
تاریخ پایانآذر 05, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Diviner Protocol aims to build up a metaverse "Diviner Harbour City" that offers users a gamified & diversified prediction marketplace. The project’s mission is to combine the innovations in DeFi and NFTs to create a unique and Gamified Prediction & Play to Earn Ecosystem.

Diviner Protocol is committed to becoming the next generation of prediction market, offering users gamified, community-driven and decentralized prediction products.

Free to predict, predict to earn.

Explorer
Community
Chat
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsDeFiGamingPrediction MarketsBinance Smart Chain EcosystemMetaversePlay To Earn

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب

    <