کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن DAOLaunch | DAL

   مشخصات توکن
نام ICODAOLaunch
نمادDAL
تاریخ شروعآبان 27, 1400
تاریخ پایانآبان 28, 1400
هدف$40000
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

DAOLaunch is a decentralized platform that connects investors and startups directly on the blockchain by introducing innovative fundraising solutions.

Whitepaper
Source Code
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsPlatformDeFiSmart ContractsStakingEthereum Ecosystem
IDO Ended
نام ICODAOLaunch
نمادDAL
تاریخ شروعآبان 27, 1400
تاریخ پایانآبان 27, 1400
هدفTBA

IDO Ended
نام ICODAOLaunch
نمادDAL
تاریخ شروعآبان 26, 1400
تاریخ پایانآبان 26, 1400
هدف$100000