مشخصات توکن
نام ICODaneel
نماد ICODAN
تاریخ شروعبهمن 09 1396
تاریخ پایاناسفند 14 1396
کشورEstonia
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

Daneel purpose is to bring data intelligence into the crypto jungle.

Technical advisor
Swiss Serial Entrepreneur
Manager - Artificial Intelligence (Watson) and Cognitive Business Solutions at IBM
[custom-twitter-feeds screenname="daneelproject"]
قیمت0.28 USD فروش40,000,000 نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع40% مطرح شده$2,667,4142,616.00000000 ETH
Soft Cap2 000 000 DAN Hard Cap60 000 000 DAN