مشخصات توکن
نام ICOcubaaz
نماد ICON/A
تاریخ شروعبهمن 16 1396
تاریخ پایانفروردین 21 1397
کشورColumbia
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

Tourism Search Engine
 
Cubaaz's goal is to provide a complete vertically integrated service that encompasses the best ideas from the entire community of the world's best blockchain enthusiasts.

[custom-twitter-feeds screenname="CubaazOff"]
قیمت1 CC TOKEN = 0.0001 BTC فروش300,000,000 نحوه پرداختETH, BTC, Fiat
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیعN/A مطرح شده$20,451,640
Soft Cap3 000 000 USD Hard Cap50 000 000 USD