مشخصات توکن
نام ICOCRWD Network
نماد ICOCRWT
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورAustria
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی ارز دیجیتال علی بابا
زمان ICO
نامشخص

Since CONDA started in 2013, we have been addressing current and emerging issues with the alternative financing.

Tokenization Adviser & Expert
Cryptoeconomics Researcher
Audit & Research Advisor Research Institute for FutureCryptoeconomics
[custom-twitter-feeds screenname="conda_austria"]
قیمت۱ CRWT = 1 EUR فروش۲۲,۵۰۰,۰۰۰ نحوه پرداختETH, Fiat
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع۵۰% مطرح شدهN/A
Soft Cap۱,۰۰۰,۰۰۰ EUR Hard Cap۱۸,۰۰۰,۰۰۰ EUR

۵/۵ (۱ نظر)