کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن CROP Finance | CROP

   مشخصات توکن
نام ICOCROP Finance
نمادCROP
تاریخ شروعخرداد 12, 1400
تاریخ پایانخرداد 14, 1400
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 3 سال

CROP Finance automated yield farming platform acts as a DeFi yield aggregator. CROP Finance gives users a single place to deposit their liquidity. The user-friendly platform handles all the hard work of yield farming by pooling user liquidity and distributing the gas cost. This makes onboarding very simple, cheaper and removes the high barrier of entry.

Explorer
Explorer
Chat
Twitter
IDO Ended
نام ICOCROP Finance
نمادCROP
تاریخ شروعخرداد 12, 1400
تاریخ پایانخرداد 14, 1400
هدف$0

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب