کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Continuum World | UM

   مشخصات توکن
نام ICOContinuum World
نمادUM
تاریخ شروعمهر 09, 1400
تاریخ پایانمهر 12, 1400
هدف$200000
فاز- مرحلهICO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

Continuum World is a Free-2-Play & Play-2-Earn MMO (Massively Multiplayer Online) game where players can explore a new world and build buildings to collect resources, level up, compete, socialise and earn.