مشخصات توکن
نام ICOCartesi
نماد ICON/A
تاریخ شروعTBA
تاریخ پایانTBA
کشورN/A
پلتفرمEthereum
توکن اولیه | صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس
زمان ICO
نامشخص

Portable across multiple blockchains.

[custom-twitter-feeds screenname="cartesiproject"]
قیمت0.0000 USDفروشN/Aنحوه پرداختN/A
حداقل سرمایه گذاریN/AتوزیعN/Aمطرح شدهN/A
Soft CapN/AHard CapN/A