کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Antex | ANTEX

   مشخصات توکن
نام ICOAntex
نمادANTEX
تاریخ شروعآبان 29, 1400
تاریخ پایانآبان 30, 1400
هدف$300000
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهBinance Smart Chain (BEP20)
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

What is AntEx (ANTEX)

AntEx is a decentralized financial ecosystem that provides comprehensive solutions for “Developers, Project Owners, and Community” with outstanding improvements on each product.
AntEx ecosystem focuses on:
Changes and improvements in financial payment gateways.
Build VNDT stablecoin that has the same value as VND fiat and is backed by the most legal organizations.
Crypto Asset Management & NFT
Start-up incubators for startups
DEX - Decentralized exchange
Building and providing a blockchain platform
AntEx Ecosystem long-term vision and mission: being the most convenient, optimized, and secured platform for “Developers, Project Owners, and Community.”

Who are the founders of AntEx?

AntEx's development team is a dynamic team from around the world, all of whom have extensive knowledge and experience in the crypto market and the fintech field.
The founders of AntEx include: Shark Nguyen Hoa Binh is the co-founder, he is currently Group Founder, Chairman & Chief Entrepreneur at Nexttech Group of Technopreneurs. Henry Tran is CEO, Lee Le is CTO (Former CTO of Nexttech Group), Harry Tung is CGO (Founder of 68 Trading), Egan is CPO (Founder of ADN Capital), Van Tran is CFO.

What Makes AntEx Unique?

VNDT stable coin: VNDT is a stable coin, with the rate of 01 VNDT: 01 VND, used for the exchange in between cryptocurrencies and fiat (VND). This is a spearhead product that helps fiat holders access the cryptocurrency market in the easiest and safest way. VNDT stable coin is backed liquidity with VND (rate of 1:1) by Ngan Luong - the payment intermediary licensed by the State Bank of Vietnam.

Transaction and Payment Services: All transactions in between VNDT tokens and VND from VNDT wallet are always guaranteed by Ngan Luong, a payment intermediary licensed by the State Bank of Vietnam. The guarantee ratio is 01 VNDT : 01 VND. Specifically, the Ngan Luong system automatically connects the anti-money laundering assessment system. This is an extremely unique point that makes VNDT Wallet being different from other similar service providers. This is considered as AntEx's flagship product in exposing the entire crypto investment community to a specially connected anti-money laundering assessment system (automatic).

Antex-Blockchain Wallet, Defi Wallet, NFT & Dapp - Secure Cryptocurrency Wallet. Users can discover, store, transfer, view/display NFTs anytime, anywhere.
Users can collect multiple swap options (among 8 major DEXs like: Uniswap, Totle, Paraswap, Curve, Airswap, 1 Inch, Ox, etc) and optimized trading fees/prices (Swap AI) by applying smart contract scanning data technology.

AntLaunch and AntLock bring a process for Developer / Project Owner - safe investment place for the investor community with flexibility, decentralization. These features solve current centralized or decentralized Launchpads problems/issues. The users experiment conveniently with features on AntLaunch, while still ensuring absolute security with AntLock's functionality.
AntLock: Lock token allows anyone (apply to the Developer / Project Owner of the project) to lock their token. Lock Liquidity allows holders to lock their liquidity pool (LP) tokens for a certain period by sending the LP tokens to a time-locked smart contract. This provides confidence to investors that token developers will not run away with fundraised funds.
AntLaunch: ILO Launchpad service provider (Initial liquidity provision) and IDOV - Initial DEX Offering and Vesting is a model of selective fundraising through DEX. With three (03) unique features: Fundraising platform, Listing and Lock liquidity are combined in one Smart Contract.

DEX - Decentralized exchange. Users can:
Issue new tokens.
Send and receive ANTEX of any user on the DEX.
Send tokens on DEX to someone else and get it back accordingly.
Freeze and release some tokens if necessary.
Burn and destroy tokens if necessary.
Send buy or sell orders through community-generated trading pairs.
Recommend new trading pairs.
Farm
One of the important things is that AntEx DEX helps users' funds to be safe and secure their digital assets through-out decentralized wallet applications such as Antex - Blockchain wallet. At the same time, the private key is safely kept by the user. The user takes full control of his private key and money.

AntEx Academy & Research, AntLab will be the place to conduct in-depth research on blockchain technology, security technology, AI - Artificial Intelligence to create core products for the global blockchain market.
How Many AntEx (ANTEX) Coins Are There in Circulation?

ANTEX, the token on the AntEx Ecosystem, is a utility or governance token. The total amount of ANTEX tokens issued is 100,000,000,000, issued on Binance Smart Chain - BEP20.

The tokens are allocated as follows: 15% of tokens for marketing, 16% for developing the ecosystem, 5% for the founder team, 15% for developing technical, 10% for reserve funding, 2% for airdrop & bounty, 2% for advisor. For funding rounds: 5% for Seed round, 11% for Private sale, 16% for Pre-sale and another 3% for public sale.

For more information about the ANTEX tokenomics and release schedule, see here
How Is the AntEx Network Secured?

ANTEX token is first issued on Binance Smart Chain - BEP20, Smart contract has been audited by CertiK (https://www.certik.org/projects/antex)

Website
Website
Whitepaper
Explorer
Source Code
Chat
Twitter
Self-Reported TagsPoSAsset ManagementMarketplaceMedium of ExchangeStore Of ValueEnterprise SolutionsCentralized ExchangeDeFiGamingPaymentsStablecoinBinance Smart Chain EcosystemFiatHedera Hashgraph Ecosystem
IDO Ended
نام ICOAntex
نمادANTEX
تاریخ شروعمهر 18, 1400
تاریخ پایانمهر 18, 1400
هدف$2880000