قیمت لحظه ای Trac

 • trac
  TRAC (Ordinals) (TRAC)
 • قیمت زنده
  $6.58
 • روزانه %
  -2.65%
 • حجم بازار
  $136.31 M
 • معاملات روزانه
  $2.99 M
 • ATH
  $7.88
 • ATH(% تغییر)
  -16.42%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $7.72
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $6.14
 • سکه در گردش
  21.00 M TRAC
 • رتبه
  368
قیمت لحظه ای ارز  TRAC (Ordinals) 387,555 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $6.14 High 24H: $7.72
قیمت لحظه ای ارز TRAC (Ordinals)
387,555 تومان
Overview:Trac Token (TRAC) is at the forefront of Bitcoin ecosystem innovation, offering unparalleled access and organization of Bitcoin's vast data through Trac Core. This cutting-edge tool seamlessly integrates with the blockchain, fetching updates, sorting them methodically, and making them readily available for analysis and searches via APIs. With continuous synchronization with the blockchain, TRAC ensures users have the most up-to-date information at their fingertips.Key Features:- Comprehensive Bitcoin Data Management: Trac Core simplifies and tidies the expansive data of the Bitcoin network, offering clean, organized access.- Real-Time Updates: Continuous syncing with the blockchain to provide timely data for users.- Open-Source and Decentralized: Emphasizing decentralized distribution of Bitcoin, Ordinals, and Dogecoin data.- Blockchain Innovation Leader: Developed by Trac Systems, known for products like Trac Core, Tap Protocol, and Pipe.- Oracle for Bitcoin: Trac Core acts as a reliable channel linking Bitcoin to the world beyond the blockchain.- Decentralized Ordinals Tracking: Pioneering decentralized tracking for Ordinals metaprotocols, countering the current centralized systems.Utility:TRAC aims to democratize access to Bitcoin-related data, facilitating decentralized tracking and analysis. This aligns with the broader ethos of cryptocurrency decentralization, making it a valuable tool for developers, analysts, and enthusiasts within the Bitcoin ecosystem.
Overview:Trac Token (TRAC) is at the forefront of Bitcoin ecosystem innovation, offering unparalleled access and organization of Bitcoin's vast data through Trac Core. This cutting-edge tool seamlessly integrates with the blockchain, fetching updates, sorting them methodically, and making them readily available for analysis and searches via APIs. With continuous synchronization with the blockchain, TRAC ensures users have the most up-to-date information at their fingertips.Key Features:- Comprehensive Bitcoin Data Management: Trac Core simplifies and tidies the expansive data of the Bitcoin network, offering clean, organized access.- Real-Time Updates: Continuous syncing with the blockchain to provide timely data for users.- Open-Source and Decentralized: Emphasizing decentralized distribution of Bitcoin, Ordinals, and Dogecoin data.- Blockchain Innovation Leader: Developed by Trac Systems, known for products like Trac Core, Tap Protocol, and Pipe.- Oracle for Bitcoin: Trac Core acts as a reliable channel linking Bitcoin to the world beyond the blockchain.- Decentralized Ordinals Tracking: Pioneering decentralized tracking for Ordinals metaprotocols, countering the current centralized systems.Utility:TRAC aims to democratize access to Bitcoin-related data, facilitating decentralized tracking and analysis. This aligns with the broader ethos of cryptocurrency decentralization, making it a valuable tool for developers, analysts, and enthusiasts within the Bitcoin ecosystem.

فروش Trac


قیمت لحظه ای $6.58
مارکت کپ $136.31 M
تغییرات ارز TRAC (Ordinals) در 24 ساعت اخیر -2.65%
قیمت به تومان 387,555
تحلیل قیمت رمز ارز TRAC (Ordinals)
قیمت روز TRAC (Ordinals)
تغییرات TRAC (Ordinals) در 24 ساعت -2.65%
روش استخراج TRAC (Ordinals)
هارد فورک TRAC (Ordinals)
سافت فورک TRAC (Ordinals)
رمز ارز TRAC (Ordinals) چیست
بالاترین قیمت TRAC (Ordinals)
پایین ترین قیمت TRAC (Ordinals)

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Trac

صرافی هایی که ارز Trac در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Trac در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Trac

تاریخچه قیمت Trac

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )