قیمت لحظه ای Satsbridge

 • satsbridge
  SatsBridge (SABR)
 • قیمت زنده
  $0.001400
 • روزانه %
  8.13%
 • حجم بازار
  $311,506
 • معاملات روزانه
  $4,790
 • ATH
  $0.006820
 • ATH(% تغییر)
  -79.23%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.001447
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.001294
 • سکه در گردش
  219.48 M SABR
 • رتبه
  2617
قیمت لحظه ای ارز  SatsBridge 82 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.001294 High 24H: $0.001447
قیمت لحظه ای ارز SatsBridge
82 تومان
SatsBridge's mission is to support the Bitcoin ecosystem, facilitate the seamless transfer of value across different networks through cross-chain methods, and broaden the scope of economic activities for users.Additionally, it aims to simplify the process of transferring BRC20 tokens toother networks.SatsBridge's cross-chain asset bridge enables users to move BRC-20 tokens seamlessly between different blockchain networks, offering them flexibility andaccessibility. This facilitates the provision of deep liquidity to the relatively illiquid market of BRC-20 tokens and creates a gateway for users unfamiliar with the BRC-20 ecosystem and its marketplaces.By utilizing SatsBridge, users can enjoy several benefits and advantages.Enhance liquidity for current BRC-20 token holders, fostering a vibrant and dynamic ecosystem. Open up various avenues of multiple types of token exchanges, such as orderbook and Automated Market Maker (AMM) systems.Tap into a fully developed portfolio of decentralized applications (dApps) associated with the ERC-20 token ecosystem, including token locking for team tokens and lending/borrowingagainst blue-chip BRC-20s.These benefits make SatsBridge a valuable tool for users looking to access the BRC-20 ecosystemand participate in its growth and development.
SatsBridge's mission is to support the Bitcoin ecosystem, facilitate the seamless transfer of value across different networks through cross-chain methods, and broaden the scope of economic activities for users.Additionally, it aims to simplify the process of transferring BRC20 tokens toother networks.SatsBridge's cross-chain asset bridge enables users to move BRC-20 tokens seamlessly between different blockchain networks, offering them flexibility andaccessibility. This facilitates the provision of deep liquidity to the relatively illiquid market of BRC-20 tokens and creates a gateway for users unfamiliar with the BRC-20 ecosystem and its marketplaces.By utilizing SatsBridge, users can enjoy several benefits and advantages.Enhance liquidity for current BRC-20 token holders, fostering a vibrant and dynamic ecosystem. Open up various avenues of multiple types of token exchanges, such as orderbook and Automated Market Maker (AMM) systems.Tap into a fully developed portfolio of decentralized applications (dApps) associated with the ERC-20 token ecosystem, including token locking for team tokens and lending/borrowingagainst blue-chip BRC-20s.These benefits make SatsBridge a valuable tool for users looking to access the BRC-20 ecosystemand participate in its growth and development.

فروش Satsbridge


قیمت لحظه ای $0.001400
مارکت کپ $311,506
تغییرات ارز SatsBridge در 24 ساعت اخیر 8.13%
قیمت به تومان 82
تحلیل قیمت رمز ارز SatsBridge
قیمت روز SatsBridge
تغییرات SatsBridge در 24 ساعت 8.13%
روش استخراج SatsBridge
هارد فورک SatsBridge
سافت فورک SatsBridge
رمز ارز SatsBridge چیست
بالاترین قیمت SatsBridge
پایین ترین قیمت SatsBridge

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Satsbridge

صرافی هایی که ارز Satsbridge در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Satsbridge در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Satsbridge

تاریخچه قیمت Satsbridge

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )