قیمت لحظه ای Metazero

 • metazero
  MetaZero (MZERO)
 • قیمت زنده
  $0.15
 • روزانه %
  -12.54%
 • حجم بازار
  نامشخص
 • معاملات روزانه
  $1.23 M
 • ATH
  $0.19
 • ATH(% تغییر)
  -24.59%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.19
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.14
 • سکه در گردش
  نامشخص MZERO
 • رتبه
  2778
قیمت لحظه ای ارز  MetaZero 8,611 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.14 High 24H: $0.19
قیمت لحظه ای ارز MetaZero
8,611 تومان
MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities.Synthetic RWA TokenizationWrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles.Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation.Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets.OpportunitiesSpeculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets.Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market.Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.
MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities.Synthetic RWA TokenizationWrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles.Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation.Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets.OpportunitiesSpeculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets.Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market.Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

فروش Metazero


قیمت لحظه ای $0.15
مارکت کپ نامشخص
تغییرات ارز MetaZero در 24 ساعت اخیر -12.54%
قیمت به تومان 8,611
تحلیل قیمت رمز ارز MetaZero
قیمت روز MetaZero
تغییرات MetaZero در 24 ساعت -12.54%
روش استخراج MetaZero
هارد فورک MetaZero
سافت فورک MetaZero
رمز ارز MetaZero چیست
بالاترین قیمت MetaZero
پایین ترین قیمت MetaZero

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Metazero

صرافی هایی که ارز Metazero در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Metazero در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Metazero

تاریخچه قیمت Metazero

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )