قیمت لحظه ای Eggdog

 • eggdog
  Eggdog (EGG)
 • قیمت زنده
  $0.002910
 • روزانه %
  47.05%
 • حجم بازار
  $2.90 M
 • معاملات روزانه
  $887,443
 • ATH
  $0.01890
 • ATH(% تغییر)
  -85.34%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.003321
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.001874
 • سکه در گردش
  999.99 M EGG
 • رتبه
  1968
قیمت لحظه ای ارز  Eggdog 170 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.001874 High 24H: $0.003321
قیمت لحظه ای ارز Eggdog
170 تومان
Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019.Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.
Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019.Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.

فروش Eggdog


قیمت لحظه ای $0.002910
مارکت کپ $2.90 M
تغییرات ارز Eggdog در 24 ساعت اخیر 47.05%
قیمت به تومان 170
تحلیل قیمت رمز ارز Eggdog
قیمت روز Eggdog
تغییرات Eggdog در 24 ساعت 47.05%
روش استخراج Eggdog
هارد فورک Eggdog
سافت فورک Eggdog
رمز ارز Eggdog چیست
بالاترین قیمت Eggdog
پایین ترین قیمت Eggdog

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Eggdog

صرافی هایی که ارز Eggdog در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Eggdog در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Eggdog

تاریخچه قیمت Eggdog

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )