قیمت لحظه ای Dinartether

 • dinartether
  DinarTether (DINT)
 • قیمت زنده
  $0.01573
 • روزانه %
  -0.77%
 • حجم بازار
  $103,505
 • معاملات روزانه
  $3,626
 • ATH
  $0.05961
 • ATH(% تغییر)
  -73.61%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.01712
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.01550
 • سکه در گردش
  6.58 M DINT
 • رتبه
  2677
قیمت لحظه ای ارز  DinarTether 921 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.01550 High 24H: $0.01712
قیمت لحظه ای ارز DinarTether
921 تومان
DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.
DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.

فروش Dinartether


قیمت لحظه ای $0.01573
مارکت کپ $103,505
تغییرات ارز DinarTether در 24 ساعت اخیر -0.77%
قیمت به تومان 921
تحلیل قیمت رمز ارز DinarTether
قیمت روز DinarTether
تغییرات DinarTether در 24 ساعت -0.77%
روش استخراج DinarTether
هارد فورک DinarTether
سافت فورک DinarTether
رمز ارز DinarTether چیست
بالاترین قیمت DinarTether
پایین ترین قیمت DinarTether

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Dinartether

صرافی هایی که ارز Dinartether در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Dinartether در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Dinartether

تاریخچه قیمت Dinartether

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )