قیمت لحظه ای Greelance

 • greelance
  Greelance ($GRL)
 • قیمت زنده
  $0.008128
 • روزانه %
  -2.08%
 • حجم بازار
  نامشخص
 • معاملات روزانه
  $134,196
 • ATH
  $0.02197
 • ATH(% تغییر)
  -62.92%
 • تاریخ ATH
 • بالاترین قیمت روزانه
  $0.008540
 • پایین‌ترین قیمت روزانه
  $0.008110
 • سکه در گردش
  نامشخص $GRL
 • رتبه
  2846
قیمت لحظه ای ارز  Greelance 477 تغییرات 24 ساعت  
Low 24H: $0.008110 High 24H: $0.008540
قیمت لحظه ای ارز Greelance
477 تومان
What is the project about?Greelance is an innovative freelance platform powered by AI and blockchain technology. It offers low-fee transactions, profit-sharing through its native token, and fosters a vibrant community. With a focus on fair compensation, active user engagement, and cutting-edge solutions, Greelance aims to revolutionize the freelance industry.What makes your project unique?Greelance stands out by seamlessly combining AI, blockchain, and community collaboration. Its low fees, profit-sharing through the native token, and transparent governance offer freelancers a fair and lucrative ecosystem. With an emphasis on innovation, empowerment, and meaningful connections, Greelance redefines freelancing for the modern era.History of your project.Commencing development in 2022, Greelance embarked on its mission to reshape freelancing. Infused with AI and blockchain, the platform's ongoing journey signifies a transformative force in the making. Anticipated to launch soon, Greelance is set to introduce a groundbreaking approach to freelancing, underpinned by advanced technological capabilities.What’s next for your project?What can your token be used for?The Greelance token ($GRL) serves as the lifeblood of the ecosystem, facilitating seamless transactions, low-fee interactions, and rewarding active participants. Token holders gain access to the platform's features, profit-sharing opportunities, and engagement in the decentralized governance model, enhancing their freelancing experience within the Greelance community.
What is the project about?Greelance is an innovative freelance platform powered by AI and blockchain technology. It offers low-fee transactions, profit-sharing through its native token, and fosters a vibrant community. With a focus on fair compensation, active user engagement, and cutting-edge solutions, Greelance aims to revolutionize the freelance industry.What makes your project unique?Greelance stands out by seamlessly combining AI, blockchain, and community collaboration. Its low fees, profit-sharing through the native token, and transparent governance offer freelancers a fair and lucrative ecosystem. With an emphasis on innovation, empowerment, and meaningful connections, Greelance redefines freelancing for the modern era.History of your project.Commencing development in 2022, Greelance embarked on its mission to reshape freelancing. Infused with AI and blockchain, the platform's ongoing journey signifies a transformative force in the making. Anticipated to launch soon, Greelance is set to introduce a groundbreaking approach to freelancing, underpinned by advanced technological capabilities.What’s next for your project?What can your token be used for?The Greelance token ($GRL) serves as the lifeblood of the ecosystem, facilitating seamless transactions, low-fee interactions, and rewarding active participants. Token holders gain access to the platform's features, profit-sharing opportunities, and engagement in the decentralized governance model, enhancing their freelancing experience within the Greelance community.

فروش Greelance


قیمت لحظه ای $0.008128
مارکت کپ نامشخص
تغییرات ارز Greelance در 24 ساعت اخیر -2.08%
قیمت به تومان 477
تحلیل قیمت رمز ارز Greelance
قیمت روز Greelance
تغییرات Greelance در 24 ساعت -2.08%
روش استخراج Greelance
هارد فورک Greelance
سافت فورک Greelance
رمز ارز Greelance چیست
بالاترین قیمت Greelance
پایین ترین قیمت Greelance

لینک‌ شبکه های اجتماعی و آدرس رسمی وب‌ سایت ارز Greelance

صرافی هایی که ارز Greelance در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

صرافی هایی که ارز Greelance در بازار آنها لیست شده

با استفاده از اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنید که ارزهای دیجیتال در کدام صرافی بین المللی لیست شده و خرید و فروش می گردد.

# صرافیجفت ارزقیمتحجم 24 ساعتبه روز شدهاعتبار

تاریخچه قیمت Greelance

تاریخچه قیمت Greelance

CMC Currency Details | صرافی علی بابا
در حال لود دیتا
لطفاً، منتظر بمانید در حال دریافت داده‌های نمودار

تاریخقيمتمعاملات روزانهحجم بازار

چت جی پی تی ( Chat GPT AI )